Coastal college at umlazi

Coastal college at umlazi

UMlazi-BB Campus
BB1258 Nandi Road, Umlazi ● Private Bag x20003, Amanzimtoti, 4126
T: +27 31 909 3800/3811, F: +27 31 909 4944,
E: umlazi-bb.ckzubb@feta.gov.za

See Also ->  Northern Cape Urban College Phatsimang